Cenník základných služieb

Nastavenie paraboly od

+ naklady na cestu.

15€

Nastavenie satelitného prijímača na predajni od


5€

Nastavenie satelitného prijímača na predajni  - Linux od

10€

Inštalácia software od


10€

Inštalácia software linux od

15€

Výjazd servistného technika 

+  naklady na cestu.

10€

Montáž satelitnej paraboly na jednu družicu  jeden TV od 


30€

Montáž satelitnej paraboly na viacero družic od 

40€