Kamery

Ka­me­ro­vý sys­tém je pre väčšinu ľudí veľ­kou nez­ná­mou a pred­sta­vy o ňom sa lí­šia u každého koncového užívateľa. Zá­klad­nými atribútmi sú zväčša ce­na, zlo­ži­tosť in­šta­lá­cie, spôsoby ob­slu­hy a mož­nos­ti celého systému

Kamerový systém slúži na monitorovanie chráneného objektu, hlavne však pohybu osôb a vozidiel, sleduje iné objekty záujmu ako napríklad tovar v sklade, alebo opustené objekty na verejných priestranstvách a podobne. Záznam z kamerového systému môže výrazne uľahčiť dokazovanie priestupkovej alebo trestnej činnosti. 

© 2016 M-SAT s.r.o. Kralovska 48, Šaľa, 92701
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!