MONTÁŽ A SERVIS SATELITNEJ TECHNIKY


Nainštalovanie paraboly, zameranie družice/viacej družíc profesionálnym prístrojom, kabeláž, prepojenie s TV, naladenie prijímača, preskúšanie prepojení a celkovej funkčnosti. Pretočenie paraboly na inú pozíciu, rozšírenie príjmu. 


MONTÁŽ TV NA STENU